Rechten en plichten van de patiënt en de arts (WGBO)

De WGBO beschrijft de rechten en plichten van de patiënt en de arts. Het belangrijkste recht is het recht op informatie over de behandeling. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de leefregels die na de behandeling moeten gelden, de mogelijke risico’s, alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder beschrijft deze wet het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling, en het recht op privacy en geheimhouding.

Klik hier voor meer informatie over de WGBO.