Nederlandse protheseregistratie

In het DBIR (Dutch Breast Implants Registry) wordt de toepassing van borstimplantaten geregistreerd en worden de resultaten opgeslagen van operaties, waarbij borstimplantaten door plastisch chirurgen zijn gebruikt. De DBIR is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en is bedoeld als een implantatenregister en een kwaliteitsmeetsysteem voor audits. Sinds 1 januari 2016 is het DBIR een kwaliteitsindicator. Praktijk Gabriels werkt ook mee aan het DBIR.

  • Landelijk implantatenregister
    Nederlandse borstimplantaten kunnen in dit register worden geregistreerd, leden van de NVPC zijn hiertoe verplicht. Ook andere beroepsbeoefenaars kunnen zich registreren via een eigen account. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de zorg hierin worden vastgelegd. Zo wordt niet alleen bijgehouden of borstimplantaten veilig zijn, of gerelateerd aan bepaalde klachten of complicaties, maar kunnen patiënten, die een bepaald type borstimplantaat hebben gekregen, gemakkelijk worden teruggevonden.
  • Audit
    De DBIR maakt het mogelijk om de eigen kwaliteit van zorg te vergelijken met die van andere klinieken. De kwaliteitsinformatie van behandelaars wordt teruggekoppeld en vergeleken met een landelijk gemiddelde, een zogenaamde benchmark. Op deze manier kan de geleverde zorg worden geëvalueerd en kunnen verbeterpunten worden geïdentificeerd. Ook is wetenschappelijk onderzoek mogelijk met de geregistreerde data.

Deelname aan het landelijke implantatenregister is wettelijk verplicht gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de leden van de NVPC, en is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Artsen die geen lid zijn van de NVPC, kunnen zich ook laten registreren als zij een account aanmaken.

* Voor het registreren van uw protheses zijn wij verplicht 60,60 euro in rekening te brengen. Dit kunt u terugvinden op de factuur.