Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus? Dit geeft het RIVM aan:

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar    
  Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Ook in Nederland is de helft van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 69 jaar. Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar.
  Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De ene kwetsbare oudere heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging terwijl de andere heel vergeetachtig is en naar de dagbesteding gaat.
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten 
  Volwassenen met bepaalde  onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één van) de volgende  aandoeningen:

  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die  onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
  • Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4   cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  • Mensen met ernstige leverziekte.
  • Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Ook uit de cijfers van de hartstichting kunnen we zien dat de meeste mensen die momenteel op de IC liggen vaak overgewicht hebben. Wilt u meer weten? Bekijk hier het rapport met de voorlopige cijfers (NICE, 10 april 2020).