Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Diana Gabriels.
Intellectuele eigendomsrechten
Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website, dan wel de vormgeving van deze website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diana Gabriels.

Een toestemmingsverzoek kunt u per e-mail sturen naar: info@dg-clinic.com. U kunt ook schrijven naar:

Diana Gabriels
t.a.v. Diana Gabriels
Avenue Carnisse 221
2993 MD Barendrecht

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie en tarieven worden door Diana Gabriels met zorg samengesteld, evenwel kan voor de juistheid en volledigheid ervan niet worden ingestaan. Diana Gabriels verstrekt, door middel van deze website, louter indicatieve informatie over behandelingen die door Diana Gabriels worden bemiddeld/geadviseerd. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Diana Gabriels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Diana Gabriels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites, die niet door Diana Gabriels worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Diana Gabriels uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Diana Gabriels worden onderhouden, wordt afgewezen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Diana Gabriels wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in onze website en/of voorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van deze website, is Nederlands recht van toepassing.

Het gebruik van afbeeldingen

Het doel van de impressiefoto’s op deze site, is om informatie over verschillende behandelingen op een eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken. De informatie en impressiefoto’s op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De patiënten hebben toestemming gegeven om deze foto’s te plaatsen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de impressiefoto’s. De praktijk van Diana Gabriels geeft geen garantie voor juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij medische behandelingen is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Bij twijfel of onduidelijkheden verzoeken wij u dan ook contact op te nemen met de praktijk van Diana Gabriels.

My body, my choice

 • podcast brigitte
 • pink-sheets-2
 • interview natasja
 • pink-sheets-4
 • Pink sheets-1
spotify your body your choice

Locaties

consultant
Hoofdvestiging Barendrecht

Avenue Carnisse 50, 221, 231
2993 MD Barendrecht Nederland

Gratis advies:

 •  Plastische chirurgie
 •  Overgewicht
 •  Cosmetische gynaecologie
 •  Injectables

Maandag tot zondag van 08.00 tot 20.00

Gratis parkeren

Maak nu online uw afspraak
Vestiging Enschede

Brouwerijstraat 1
7523 XC Enschede
Nederland

Gratis advies:

 •  Plastische chirurgie
 •  Overgewicht
 •  Cosmetische gynaecologie

Dinsdag, donderdag en zondag van 10.00 tot 20.00

Gratis parkeren

Maak nu online uw afspraak
Care Clinic

Pedro de Medinalaan 67
1086 XP Amsterdam
Nederland

Gratis advies:

 •  Plastische chirurgie
 •  Overgewicht
 •  Cosmetische gynaecologie

Elke vrijdag, zaterdag en zondag

Gratis parkeren

Maak nu online uw afspraak
Vestiging London

2 Wimpole Street
London
W1G 0EB

Free consultation:

 •  Plastic surgery
 •  Overweight
 •  Cosmetic gynecology

COMING SOON

No free parking

Maak nu online uw afspraak